HHZ – S04E13 – 17 September 2023 – The Hurrakane en beatbox battles 2023

HHZ – S04E12 – 27 Augustus 2023 – Op de valreep op de rem!
27/08/2023
HHZ – S04E14 – 08 Oktober 2023 – de Jerome XL show…. het moest ervan komen natuurlijk…..
08/10/2023